Windykacja polubowna

TRIBUS sp. z o.o. świadczy usługi windykacyjne już od pierwszej chwili, gdy kontrahenci naszych Klientów nie realizują na czas swoich obowiązków. W takich sytuacjach rekomendujemy niezwłoczne podejmowanie działań wobec nierzetelnych kontrahentów.

Rozumiemy przy tym, jak ważne są wypracowywane latami relacje z partnerami biznesowymi i jak łatwo je zniszczyć podejmując przedwcześnie niewspółmierne do okoliczności działania. Pomagamy więc naszym Klientom w podejmowaniu działań polubownych, prowadzących do odzyskania należności przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami.

Działania polubowne TRIBUS sp. z o.o. obejmują między innymi:

Wezwanie do zapłaty (podpisane przez radcę prawnego)

Call center (kontakt negocjatora z dłużnikiem)

SMS (przypomnienie o konieczności uregulowania zobowiązań)

Interwencja windykatora terenowego (negocjacje z dłużnikiem i ustalenie jego majątku)

Wpisanie do rejestru dłużników biura informacji gospodarczej

 

Jeżeli działania prowadzone w ramach windykacji polubownej nie doprowadzą do spłaty zadłużenia lub zawarcia z dłużnikiem ugody w ciągu 30 dni – przystępujemy do fazy windykacji sądowej.