Windykacja egzekucyjna

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, podejmujemy w imieniu Klienta działania wspomagające proces egzekucji należności.

Należy pamiętać, że zgodnie z polskim prawem jedynie komornicy sądowi są uprawnieni do przymusowego odbierania należności pieniężnych oraz innych rzeczy, które dłużnicy winni zwrócić wierzycielom.

TRIBUS sp. z o.o. współpracuje z siecią sprawdzonych i skutecznych komorników w całej Polsce, dzięki czemu prowadzone przez nich czynności egzekucyjne są efektywne i pozwalają na szybkie zaspokojenie roszczeń naszych Klientów.

Niezależnie od działań komornika, podejmujemy czynności mające skłonić dłużników do uregulowania zobowiązań w stosunku do naszych Klientów.

Działania TRIBUS sp. z o.o. na etapie egzekucyjnym obejmują między innymi:

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji (sporządzony przez radcę prawnego)

Działania sprawdzonych komorników w całej Polsce

Nadzór nad czynnościami komornika

Call center (kontakt negocjatora z dłużnikiem)

SMS (przypomnienie o konieczności uregulowania zobowiązań)

Interwencja windykatora terenowego (negocjacje z dłużnikiem i ustalenie jego majątku)