Monitorowanie płatności

Opóźnienia płatnicze wpływają na możliwości rozwoju biznesu. W ramach monitoringu płatności oferujemy naszym Klientom szereg rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć zagrożenie towarzyszące podejmowaniu współpracy z kontrahentem. TRIBUS sp. z o.o. wspiera Klientów w zarządzaniu ryzykiem związanym z bieżącą działalnością, oferując zarazem rozwiązania pozwalające na jego zmniejszenie.

Wiemy dobrze, że pieniądz, który zalega u dłużnika – nie “pracuje” dla wierzyciela.
Dlatego doradzamy naszym Klientom w zakresie zwiększania efektywności zarządzania środkami finansowymi i poprawy płynności.

Pomagamy naszym Klientom w weryfikacji kontrahentów przed nawiązaniem z nimi współpracy oraz prowadzimy bieżący monitoring płatności w celu zapewnienia terminowej zapłaty należności Klientów.

Działania TRIBUS sp. z o.o. obejmują m.in.:

Weryfikacja w biurze informacji gospodarczej

Weryfikacja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Weryfikacja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Weryfikacja w Rejestrze Zastawów

Możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej