Monitorowanie płatności i windykacja należności

Opóźnienia płatnicze wpływają na możliwości rozwoju biznesu. W ramach monitoringu płatności oferujemy naszym Klientom szereg rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć zagrożenie towarzyszące podejmowaniu współpracy z kontrahentem. TRIBUS sp. z o.o. wspiera Klientów w zarządzaniu ryzykiem związanym z bieżącą działalnością, oferując zarazem rozwiązania pozwalające na jego zmniejszenie.
TRIBUS sp. z o.o. świadczy usługi windykacyjne już od pierwszej chwili, gdy kontrahenci naszych Klientów nie realizują na czas swoich obowiązków. W takich sytuacjach rekomendujemy niezwłoczne podejmowanie działań wobec nierzetelnych kontrahentów.
Jeżeli w danej sprawie kontakt z dłużnikiem jest niemożliwy lub też odmawia on dobrowolnej spłaty zobowiązania, nasz zespół prawny, składający się m.in. z radców prawnych oraz aplikantów radcowskich, podejmuje działania określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
Po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, podejmujemy w imieniu Klienta działania wspomagające proces egzekucji należności. Należy pamiętać, że zgodnie z polskim prawem jedynie komornicy sądowi są uprawnieni do przymusowego odbierania należności pieniężnych oraz innych rzeczy, które dłużnicy winni zwrócić wierzycielom.