Doradztwo biznesowe

TRIBUS sp. z o.o. pomaga swoim Klientom koncentrować się na głównym przedmiocie działalności, oddzielając od niego zadania i czynności poboczne.

Jak wynika z ankiet przeprowadzanych od kilku lat przez Bain & Company w gronie menedżerów zarządzających największymi amerykańskimi firmami, jednym z 10 kluczowych narzędzi służących skutecznemu zarządzaniu w biznesie jest skoncentrowanie się na tzw. kompetencjach kluczowych.

Kompetencje kluczowe firmy to obszary, w których może ona uznawać się za eksperta i w których potrafi dostarczać klientom unikalną wartość i jakość. To właśnie takie kompetencje pozwalają firmie zdobyć przewagę na rynku uniemożliwiając konkurentom proste kopiowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, czy też tych dotyczących wytwarzanych produktów, świadczonych usług, itp.

Właściwe rozumienie swoich kluczowych kompetencji pozwala firmom skupiać się na swoich mocnych stronach. Umożliwia inwestowanie w ich dalszy rozwój oraz wdrażanie strategii stymulujących rozwój całej organizacji.

Aby takie podejście było możliwe, istotne jest wyodrębnienie ze struktury organizacyjnej firmy tych działań, które nie stanowią o jej kluczowych kompetencjach i nie przyczyniają się bezpośrednio do budowania rynkowej pozycji. Taka restrukturyzacja, której elementem jest outsourcing działań pobocznych, przekłada się z kolei na ograniczenie kosztów i poprawę efektywności działań firmy.

Doradztwo TRIBUS sp. z o.o. w tym obszarze obejmuje w szczególności pomoc:

- przy weryfikacji, czy określone działania są kluczowe dla ich biznesu, a jeśli nie, to czy mogą być przedmiotem outsourcingu;
- w określeniu finansowych konsekwencji outsourcingu, przy uwzględnieniu zwiększonej elastyczności i produktywności w efekcie przeprowadzonej restrukturyzacji;
- w dokonaniu oceny pozafinansowych korzyści (takie jak korzystanie z doświadczenia iż zasobów zewnętrznego podmiotu) i koszty outsourcingu (w tym te wynikające ze zwiększonego uzależnienia od partnera);
- w doborze zewnętrznego partnera i w stworzeniu ram prawnych współpracy.